Naš osnovni zadatak je isporuka sveobuhvatih i visokokvalitetnih prevodilačkih rešenja, na etički, konkurentan i efikasan način, ceneći vreme, privatnost i specifične zahteve svojih klijenata.

Poverljivost podataka u
našem poslovanju

Svesni smo da često direktno utičemo na dalji razvoj i kvalitet poslovanja lica i organizacija od strane kojih smo angažovani. Stoga ulažemo sve moguće napore kako bi obezbedili maksimalan stepen zaštite podataka. Insistiramo da svi naši saradnici iz lingvističkog sektora budu obavezani sporazumima o poverljivosti podataka, kako bi se garantovao maksimalan stepen privatnosti. Isporučeni materijali ostaju intelektualna svojina predmetnog klijenta, i kopije se – osim na izričit zahtev – ne čuvaju. Takođe, s obzirom da nastojimo da negujemo pozitivnu poslovnu klimu i društveno odgovorno ponašanje, zadržavamo pravo da odbijemo učestvovanje i realizaciju projekata za koje smatramo da se kose sa prihvaćenim etičkim i poslovnim normama. U narednom periodu fokusiraćemo se na jačanje i dalju izgradnju ljudskih i ICT kapaciteta. Aktivno proučavamo tekuća dostignuća i razvoj na polju lingvistike, poslovanja i zakonske regulative i pravnog okvira, nastavljajući postojeću i uspostavljajući nove vidove saradnje na lokalnom, regionalnom i internacionalnom nivou. 

orange table light
Red telephone receiver with a cord

Želite da sarađujete
sa nama?

U svakoj od ovih oblasti, strastveno smo posvećeni postizanju izvanrednih rezultata i izgradnji dugoročnih partnerskih odnosa. Naša misija je da budemo vaš most ka svetu, olakšavajući komunikaciju i omogućavajući vam da se potpuno posvetite onome što radite najbolje. Uz Freya Prevodilačku kuću, ne samo da prelazite jezičke barijere, već i otvarate vrata novim mogućnostima. Da li ste spremni da zajedno gradimo budućnost?