Profesionalni pristup, stručnost, primena najbolje poslovne prakse

Naš profesionalni pristup, stručnost, primena najbolje poslovne prakse, široke lepeze standarda kao što su ISO 9001, ISO 17100, ISO 18587 i ASTM F2575, efikasnost i stalna težnja ka razvoju i usavršavanju, prepoznat je od strane širokog dijapazona klijenata na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, sa kojima smo uspeli da ostvarimo uspešnu saradnju. Između ostalih, u organizacije i entitete sa kojima smo imali zadovoljstvo da sarađujemo tokom realizacije prevodilačkih projekata ubrajamo i: 

Želite da sarađujete sa nama?