Ovde smo nastojali da pružimo odgovore na najčešća pitanja koja nam klijenti postavljaju tokom saradnje

Naš cilj je da vam pružimo jasne i transparentne informacije koje će vam bolje pomoći da razumete naš rad, usluge koje pružamo i kako možemo da izađemo u susret vašim specifičnim potrebama. Bilo da ste zainteresovani za način obračunavanja cene, jezike sa kojih i na koje prevodimo, ili ste zabrinuti u vezi sa poverljivošću i kvalitetom usluga, ova sekcija je pravo mesto za vas. 

Na koji način obračunavate cenu i ukupan iznos pruženih usluga?

Prevodi u pisanoj formi obračunavaju se po tzv. prevodilačkoj stranici (1800 karaktera sa razmacima, oko 275 reči). Prevodi u verbalnom obliku tarifiraju se po svakom započetom prevodilačkom satu.

Kolika je cena pruženih prevodilačkih usluga?

Generalno, gotovo je nemoguće definisati opštu i sveobuhvatnu cenu usluga s obzirom da na njeno formiranje utiče jako veliki broj faktora – jezika sa kog ili na koji se prevodi, tematika, obim projekta, rokovi realizacije, itd. U suštini, nastojimo da budemo konkurentni, kombinujući prihvatljivu cenu, visok nivo kvaliteta i efikasnu isporuku gotovog rešenja. KONTAKTIRAJTE NAS (link ka kontakt stranici) za procenu cene i rokova realizacije prevodilačkog projekta. 

Da li postoji razlika u ceni ukoliko se prevodi sa srpskog na strani jezik i obratno?

Ne, cena realizacije ostaje ista, bez obzira na izvorni i ciljni jezik prevoda. 

Da li koristite AI ili mašinsko prevođenje teksta?

Nastojimo da se ovakva rešenje ne koriste u svakodnevnom radu, ili da se upotrebljavaju u najmanjoj mogućoj meri. Pre svega, treba imati u vidu da jezički modeli kao što su Chat GPT, Open AI i drugi oblici AI jezičkih modela ne garantuju poverljivost podataka, što je od ključne važnosti za veliki broj klijenata sa kojima radimo. Dalje, veoma često se dešava da AI ne bude u stanju da upotrebi adekvatnu terminologiju u zavisnosti od datog konteksta. Ovde treba imati u vidu da se forma i krajnji rezultat prevoda razlikuje u zavisnosti od toga da li se radi o materijalima za web prezentaciju, ugovoru, beletristici ili nečem drugom.

Takođe, kako u svom poslovanju primenjujemo standard ISO 18587 koji se odnosi na postprocesiranje mašinskih prevoda, svesni smo ograničenja i krajnjih dometa ovakvog načina prevođenja, kao i neophodnosti ljudske intervencije na kraju ovakve procedure.

Naposletku, iako je mašinsko prevođenje izuzetno napredovalo u poslednje vreme i može predstavljati adekvatno rešenje za manje zahtevne korisnike, još uvek smatramo da je ljudsko iskustvo, prilagodljivost i kreativnost nezamenljivo. 

Kako garantujete za kvalitet isporučenih rešenja?

Koristimo više različitih pristupa kako bi garantovali kvalitet na koji su naši klijenti navikli. Pre svega, prilikom realizacije projekata primenjujemo ISO 9001, ISO 17100, i ISO 18587 standarde. Dalje,  uobičajena praksa nam je da kranji rezultat prevoda uvek pročita saradnik kome je ciljni jezik prevoda ujedno i maternji. Takođe, prevod i lekturu prevedenog teksta nikada ne obavlja ista osoba.

Pored svega toga, kao što ne postoji ni samo jedan profil lekara koji bi pokrivao sve grane medicine, tako i mi prepoznajemo činjenicu da ne postoji ni prevodilac koji bi poznavao celokupnu terminologiju određenog jezika, te se stoga naše poslovanje oslanja na veliki broj saradnika koji su prevodilački stručnjaci za uske oblasti tržišta – pravna regulativa, tehnologija, mašinstvo, medicina, itd. 

Sa kojih i na koje jezike prevodite?

Pokrivamo sve evropske jezike, kao i veći broj jezika koji se koriste van evropskog govornog područja. KONTAKTIRAJTE NAS (link ka kontakt stranici) ukoliko su vam potrebne specifične prevodilačke usluge. 

Materijal za koji mi je potreban prevod je veoma obiman, s obzirom da se radi o više stotina stranica. Da li postoji mogućnost neposrednijeg kontakta sa vašom prevodilačkom kućom, kako bih u svakom trenutku znao u kojoj fazi se nalazi postupak realizacije projekta?

Naravno. U slučaju obimnijih prevodilačkih projekata, klijentu se na raspolaganje stavlja saradnja i direktna komunikacija sa menadžerom projekta (Project manager) koji će u svakom trenutku biti u stanju da pruži ažurne informacije o stanju realizacije projekta.

Da li postoji mogućnost sukcesivne isporuke materijala, u skladu sa dinamikom realizacije projekta?

Naravno. Nastojimo da klijentima izađemo u susret koliko god je to moguće. U slučaju prevodilačkih projekata većeg obima, a odmah nakon sprovedene kontrole kvaliteta sa naše strane, u stanju smo da sukcesivno, „iz delova“ isporučujemo prevedene materijale naručiocu posla, kako se ne bi gubilo na vremenu. 

Možete li navesti mere koje koristite kako bi vaša organizacija garantovala privatnost i zaštitu podataka sa kojima radite?

Naravno. Svesni smo potencijalnih rizika u današnje digitalno doba poslovanja, kao i specifičnosti klijenata sa kojima sarađujemo. Usled svega toga, ulažemo sve moguće napore kako bi obezbedili maksimalan stepen zaštite podataka. Svi naši saradnici koji dolaze u kontakt sa poverljivim podacima obavezani su na diskreciju potpisivanjem sporazuma o poverljivosti podataka. Takođe, isporučeni materijali ostaju intelektualna svojina naručioca posla i kopije se – osim na izričit zahtev – ne čuvaju, a backup fajlovi se nakon realizacije projekta uništavaju. 

Da li se nalazite u sistemu PDV-a?

Prevodilačka kuća Freya nije PDV obveznik. 

Da li je moguće plaćanje putem računa?

Da, naravno.

Šta je lokalizacija?

Lokalizacija je proces prilagođavanja proizvoda, usluge ili sadržaja specifičnom tržištu ili kulturi. U kontekstu prevodilačkih usluga, lokalizacija ide korak dalje od običnog prevoda i bavi se aspektima kao što su kultura, običaji, i često puta čak i zakonodavstvo ciljne regije ili jezičke grupe.

Na primer, ako se radi o softverskom proizvodu, lokalizacija će uključivati ne samo prevod jezičnih elemenata unutar softvera, već i prilagođavanje valute, datuma, vremena i drugih regio-specifičnih elemenata. U kontekstu marketinških materijala, to može značiti i prilagođavanje slika, boja i simbola koji su kulturološki prihvatljivi ili prepoznatljivi u određenoj zemlji.

Lokalizacija se često koristi u industriji video igara, mobilnih aplikacija, web sajtova, i mnogim drugim oblastima. Cilj je da se korisnicima pruži osećaj da je proizvod ili usluga napravljena specijalno za njih, unatoč tome što je originalno kreirana u potpuno drugačijem kulturnom ili jezičkom okruženju.

Ova vrsta pristupa može biti ključna za uspeh na globalnom tržištu jer omogućava firmama da stvore dublju povezanost sa svojim korisnicima, što na kraju često dovodi do veće lojalnosti i boljih poslovnih rezultata.

Dakle, u suštini, lokalizacija nije samo prevod, već kompletan set akcija koji omogućava proizvodu da "govori jezikom" svoje ciljne publike, kako bukvalno, tako i figurativno.

Šta je konsekutivni prevod?

Konsekutivni prevod je tehnika koja podrazumeva slušanje govornika na izvornom jeziku, hvatanje beleški i prevod teksta na ciljni jezik nakon što govornik napravi pauzu. Ovo je čest način prevoda u manjim okruženjima, kao što su poslovni sastanci, medicinske konsultacije ili pravni postupci. Prednost je što prevodilac ima vremena da razmisli o najboljem načinu izražavanja, ali ova metoda može produžiti trajanje događaja jer se sve izgovara dva puta: jednom na izvornom i jednom na ciljnom jeziku.

Šta je simultani prevod?

Simultani prevod podrazumeva istovremeno slušanje i prevod govora, obično uz pomoć slušalica i mikrofona u posebnim kabinama. Ovaj tip prevoda često se koristi na velikim konferencijama, seminarima i sličnim događajima gde je brzina od suštinske važnosti. Iako je ovo veoma efikasan način prevoda, zahteva visok nivo koncentracije i stručnosti od strane prevodioca, a i tehnološka podrška je neophodna.

Šta je šaptački prevod (šišotaž)?

Šaptački prevod, poznat i kao "šišotaž", podrazumeva prevod uživo dok prevodilac šapuće prevod sedeći do osobe kojoj je prevod potreban. Ova metoda je praktična u situacijama gde je potrebna diskrecija ili kada je prevod potreban samo za jednu ili nekoliko osoba unutar veće grupe. Ne zahteva posebnu opremu, ali može biti naporno za prevodioca i može dovesti do ometanja drugih u okolini.

Svaka od ovih metoda ima svoje prednosti i mane, i izbor će zavisiti od konteksta u kome je potreban prevod, kao i od resursa koji su na raspolaganju.

Ukoliko imate dodatna pitanja koja nisu obuhvaćena u ovom odeljku, slobodno nas kontaktirajte kako bismo vam pružili sve potrebne informacije.