• Pre nego što se upustite u naručivanje prevoda, definišite prvo svoju ciljnu publiku. Zapitajte se ko će čitati prevedeni materijal – da li je tekst namenjen stručnjacima, deci, najširem mogućem auditorijumu, ili npr. određenom segmentu tržišta koje će se targetirati. U zavisnosti od vaše ciljne publike, prevod teksta može biti adekvatno usmeren.

  • Zapitajte se koji tip prevoda vam je potreban. Da li se radi o doslovnom prevodu, lokalizaciji (OVDE LINK ka FAQ stranici i pitanju „Šta je lokalizacija?“) ili adaptaciji materijala?

  • Ukoliko vam je potrebna cena realizacije i rok izvršenja određenog prevodilačkog projekta, savetujemo da nas KONTAKTIRATE (link/button ka KONTAKT stranici) i pošaljete uzorak materijala za koji vam je potreban prevod. Prevodilačka kuća Freya nastoji da odgovore na ovakvu vrstu upita pruži u najkraćem mogućem
    roku, formirajući neobavezujuću ponudu, formirajući neobavezujuću ponudu koja obuhvata cenu i orijentacioni rok realizacije datog prevodilačkog projekta.

  • U slučaju da organizujete seminar ili konferenciju tokom kojih su potrebne usluge simultanog prevoda (OVDE LINK ka FAQ stranici i pitanju „Šta je simultani prevod?“), imajte u vidu da će vam biti potrebna dva prevodioca. Simultani prevod predstavlja jedan od najzahtevnijih vidova prevodilačkih angažmana, koji iziskuje izuzetno visok stepen stručnosti, koncentracije i fokusa. Takođe, prevodioci koji su angažovani na poslovima simultanog prevoda se međusobno smenjuju na 15 do 20 minuta. Cena pružanja usluga simultanog prevoda koju formiramo odnosi se na angažovanje oba prevodioca. 

  • Ukoliko ste pripremili promo-materijal za učesnike seminara ili konferencije koje organizujete, predlažemo da podelu materijala – osim programa – obavite na kraju, kako bi se učesnici fokusirali na govornike i izlaganja tokom samog događaja, umesto da svoju pažnju usmere na promotivne materijale. 

  • Mi cenimo vaše vreme, ali takođe očekujemo od vas da i vi cenite naše. Uvek imajte u vidu da realizacija projekta može potrajati duže nego što je prvobitno planirano usled niza različitih faktora, te vam savetujemo da se sa realizacijom prevodilačkih poslova počne što je pre moguće. 

  • U slučaju da vam je potreban verbalni prevod (konsekutivni, simultani, šaptački), savetujemo vas da se postizanje sporazuma o realizaciji prevodilačkih usluga za dati projekat obavi što je moguće ranije u odnosu na sam datum pružanja usluga, kako bi imali dovoljno vremena da se adekvatno pripremimo, eventualno obavimo preliminarna istraživanja ukoliko se radi o specifičnoj tematici i blagovremeno rasporedimo kadrove za određeni datum.
Red telephone receiver with a cord

Treba vam profesionalan
i tačan prevod koji će zadovoljiti sve vaše potrebe? Kontaktirajte nas za procenu realizacije vašeg projekta.